Szkolenia dla firm

Jako trenerka szkolę z przywództwa, zarządzania zmianą, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów. Treści szkoleń opieram o moje wieloletnie doświadczenie pracy z zespołami projektowymi, a także o zdobywaną przeze mnie na bieżąco wiedzą z zakresu Analizy Transakcyjnej (AT), Komunikacji opartej na empatii (NVC) oraz Lean Change Management. Jako trenerka i facylitatorka wykorzystuję narzędzia dramy stosowanej i techniki kreatywne, które wspierają proces edukacyjny. Wspieram menadżerów, zespoły i organizacje w byciu jak najlepszą swoją wersją.

Oferta szkoleń dla firm

Jako trenerka przygotowuję programy szkoleniowe szyte na miarę, dopasowane do potrzeb organizacji i uczestników. Dbam o to, by treści szkoleń dla firm były przystępne, a proces edukacyjny satysfakcjonujący dla uczestników. Tematy szkoleń dla firm, które oferuję to: przywództwo, zarządzanie zmianą, komunikowanie się, rozwiązywania konfliktów, współpraca w zespole.
 

Komunikacja interpersonalna

Jak słuchać i być słuchanym? Jak właściwie udzielać informacji zwrotnej? Jak komunikować się uwzględniając potrzeby swoje i rozmówcy? – Zapraszam na szkolenie, którego celem jest praktykowanie komunikacji opartej na szacunku.

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi teoriami związanymi z komunikacją interpersonalną i narzędziami ją usprawniającymi. Uczestnicy zapoznają się z modelem kwadratu komunikacyjnego Schultza von Thuna, poznają narzędzia aktywnego słuchania, takie jak: parafraza, odzwierciedlenie, raport, przećwiczą zadawanie pytań otwartych oraz metodę udzielania informacji zwrotnej FUKO, SPINKA i 4 kroki. Szkolenie jest prowadzone metodą aktywizującą przeżywanie.

Efekt:
- skuteczna komunikacja - badanie intencji i potrzeb rozmówcy,
- świadome stosowanie narzędzi komunikacji (parafraza, odzwierciedlenie, rapport, pytania otwarte),
- udzielanie efektywnej informacji zwrotnej,
- umiejętność definiowania własnych potrzeb i skutecznego ich komunikowania.

Podejmowanie decyzji

Co to znaczy „dobra decyzja”? Jakie są indywidualne kryteria podejmowania decyzji? A jak podejmujemy decyzje w zespole? - Na tym szkoleniu rozmawiamy o tym, jak świadomie podejmować decyzje i jak je konsekwentnie wdrażać.

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem podejmowania decyzji oraz czynnikami, które działają na osobę podejmującą decyzję.
Podczas szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:
• procesy intelektualne i emocjonalne związane z podejmowaniem decyzji,
• typy osobowości a podejmowanie decyzji,
• teoria wpływu społecznego a podejmowanie decyzji,
• grupowe vs indywidualne podejmowanie decyzji,
• narzędzia wspierające podejmowanie decyzji, przewidywanie konsekwencji,
• analiza ryzyka.

Efekt:
- umiejętność określania kryteriów istotnych dla danej decyzji,
- świadome stosowanie narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji,
- znajomość czynników wpływających na podejmowaną decyzję i zarządzanie nimi,
- umiejętność określenia ryzyka związanego z decyzją,
- umiejętność zarządzania grupowym podejmowaniem decyzji.

Zarządzanie konfliktami

Unikanie czy rywalizacja? A może współpraca lub dopasowanie? – Jest wiele strategii radzenia sobie z konfliktami. Zapraszam na szkolenie, podczas którego zastanawiamy się, jak działają konflikty, jak sobie z nimi radzimy i czy wybrane przez nas strategie zawsze nam służą.

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawową wiedzą i umiejętnościami w zakresie zarządzania konfliktami. podczas szkolenia zapoznamy się z:
• definicją i przyczynami konfliktów
• stylami zarządzania konfliktami
• narzędziami i technikami wspierającymi rozwiązywanie konfliktów

Efekt:
• umiejętność rozpoznawania sytuacji, które mogą rozwijać się w zdarzenia konfliktogenne
• dopasowanie stylu reagowania na konflikt w zależności od sytuacji,
• nabycie wiedzy o osobistych tendencjach reagowania na sytuacje konfliktowe,
• rozwiązywanie konfliktów przy zastosowaniu prostych narzędzi.

Zarządzanie zmianą

Jedyne, co w życiu pewne, to zmiana” – tak brzmi znane powiedzenie. Mimo to ponad 60% zmian przeprowadzanych w organizacjach kończy się fiaskiem. Jak być otwartym na zmianę? Jak ją właściwie przygotować? Jaką stosować komunikację? – na tym szkoleniu przygotowujemy się do świadomego, odpowiedzialnego i skutecznego wdrażania zmian w organizacji.

Cel: Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w świat skutecznego wdrażania zmian w organizacjach i etapami z tym związanymi. Podczas szkolenia zajmujemy się następującymi zagadnieniami:
• etapy i fazy zmiany,
• planowanie zmiany,
• komunikacja w procesie zmiany,
• role w procesie wdrażania zmian.

Efekt:
- umiejętność rozpoznawania konkretnych faz i etapów zmiany,
- świadome stosowanie narzędzi ułatwiających wdrażanie zmiany,
- odpowiednie definiowanie ról w procesie zmiany, agentów zmiany i ich przygotowanie do roli,
- umiejętność określenia ryzyka związanego ze zmianą,
- umiejętność wdrażania odpowiednich narzędzi komunikacji,
- elastyczność w procesie zarządzania zmianą.

Zarządzanie zespołem

Jak motywować zespół do coraz bardziej wymagających realiów rynkowych? Jak wspierać pracowników? Jak czerpać z różnorodności, którą mamy w zespole? – szkolenie dedykowane osobom kierującym zespołami, które stawiają sobie za cel zrównoważone zarządzanie ludźmi i którym bliskie jest podejście „human to human”.

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie się z efektywnym zarządzaniem zespołem, z uwzględnieniem tematów dotyczących motywowania, zarządzania różnorodnością i efektywnego delegowania zadań.
Podczas szkolenia omawiamy następujące problemy:
skuteczne motywowanie różnorodnego zespołu,
adaptacja metod zarządzania w zależności od potrzeb członków zespołu,
narzędzia wspierające partycypacyjne zarządzanie,
metody delegowania zadań.

Efekt:
- umiejętność wykorzystania i wspierania wewnętrznej motywacji pracownika,
- umiejętność rozpoznawania potrzeb i dopasowania stylu zarządzania w zależności od sytuacji i potrzeb pracownika,
- stosowanie technik wspierających angażowanie pracowników w procesy biznesowe,
- zwiększenie efektywności pracy zespołu, przy zachowaniu optymalnej satysfakcji.

Współpraca w zespole

Masz do czynienia z pracą w grupie? Chcesz rozumieć mechanizmy, które w niej występują? A może potrzebujesz narzędzi ułatwiających pracę w zespole? Zapraszam na szkolenie, dzięki któremu odkryjemy tajniki procesów grupowych.

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesami zachodzącymi w zespole (dynamika procesów grupowych), ich wpływu na relacje międzyludzkie, sposobami zarządzania napięciami związanymi z pracą zespołową.
Podczas szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:
• zespół - cechy charakterystyczne,
• role grupowe,
• fazy rozwoju grupy - napięcia społeczne,
• facylitowanie (wspieranie) procesu grupowego (zarządzanie konfliktem, podejmowanie decyzji zespołowych),
• czynniki sprzyjające efektywnej pracy w zespole.

Efekt:
- umiejętność zarządzania procesem grupowym i rozpoznawania jego elementów,
- rozpoznawanie napięć w zespole i zarządzanie nimi,
- facylitowanie (wspieranie) i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
- wspieranie procesu zespołowego podejmowania decyzji
- rozpoznawanie ról grupowych i zarządzanie nimi w celu efektywnego zarządzania zespołem.

Train the trainer

Twoja organizacja rozwija się w szybkim tempie i wiesz, że sukces tego rozwoju zależy od podnoszenia kwalifikacji Twoich pracowników. Pomogę Ci przygotować zespół trenerów wewnętrznych, którzy będą skutecznie dzielić się swoją wiedzą:

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie przyszłych trenerów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z przygotowaniem, prowadzeniem i ewaluacją szkoleń.
Zagadnienia szkoleniowe to:
• badanie potrzeb szkoleniowych
• projektowanie szkoleń
• dynamika procesów grupowych
• metody pracy z grupą
• ewaluacja szkoleń

Efekt:
- umiejętność projektowania szkoleń "szytych na miarę"
- umiejętność zarządzania procesami zachodzącymi w grupie szkoleniowej
- operowanie technikami pracy z grupą
- projektowanie procesów ewaluacyjnych.
 
Każdy proces szkoleniowy jest poprzedzony intensywnym badaniem potrzeb organizacji. Na bazie mojego doświadczenia wiem, że takie podejście służy zarówno uczestnikom, jak i firmie. Dzięki poznaniu potrzeb, a także kultury organizacyjnej, przygotowuję treści szkolenia, które są szyte na miarę.

MARKI, KTÓRE SKORZYSTAŁY ZE SZKOLEŃ DLA FIRM

Dzięki szkoleniom dla firm szytym na miarę, mogłam świadczyć usługi szkoleniowe dla szerokiej gamy klientów: od dużych, międzynarodowych korporacji po małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym firmy rodzinne oraz fundacje. Szkolenia dla firm prowadzę także w formie szkoleń online, co jest często wykorzystywane w przypadku zespołów rozproszonych lub jeśli udział w szkoleniu wymaga przemieszczania się dużej grupy osób.
 • logo adampol
 • logo little chef
 • logo fundacji samodzielność od kuchni
 • logo firmy barry callebaut
 • logo bloom partners
 • logo coats
 • logo azymut consulting
 • logo wszechnicy uniwersytetu jagiellońskiego
 • logo international trainers and facilitators federation
 • logo 11muz

DOŚWIADCZENIE SZKOLEŃ DLA FIRM

Jako trener działam od 2015 roku i współpracuję z różnorodnymi grupami. Prowadzę szkolenia dla firm rozwijające kompetencje przywódcze, wzmacniające umiejętność efektywnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, usprawniające współpracę w zespole, dla przyszłych trenerów w ramach kursów trenerskich i szkoleń typu Train The Trainer, przygotowujące managerów do zarządzania zmianą.
 

NAPISZ DO MNIE

Jeśli chcesz więcej wiedzieć o tym, kim jest facylitator, na czym polega praca facylitatora/facylitatorki, czym jest facylitacja, zapraszam do kontaktu. Jeśli interesują Cię warsztaty i facylitacja dla firm (warsztaty projektowe, warsztaty strategiczne, warsztaty z komunikacji, warsztaty zarządzania zmianą i warsztaty usprawniające współpracę w zespole) skorzystaj z formularza kontaktowego. A może szkolenia z przywództwa, zarządzania zmianą, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów? Napisz do mnie!

  Twoje dane osobowe, kliknij aby sprawdzić w jakim celu je przetwarzam

  Klauzula informacyjna
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu. Administratorem danych jest Sunday Morning Doradztwo Personalne Aleksandra Bukowska z siedzibą w Łodzi, ul. Bałtycka 32b/22. Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04),do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności. Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług lub kontakt z Państwem. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  Państwa zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe do Administratora Państwa danych osobowych są takie jak na wstępie, dodatkowo można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy pod adresem https://abukowska.pl