Facylitacja


FACYLITACJA


Facylitacja to proces ułatwiający zespołom osiągnięcie zamierzonego efektu. Może być stosowana zarówno podczas krótkich spotkań (np. podsumowujących działania w projekcie), jak i długich warsztatów, gdzie omawiana jest strategia czy cele biznesowe. W roli facylitatorki wypracowuję z grupą uzgodniony wcześniej efekt (np. nowy produkt, decyzję, plan działań w projekcie) i wspieram dynamikę grupy, aby zapewnić najlepsze warunki pracy. Facylitację stosuję także online, co jest przydatne w sytuacji dużych grup, pochodzących z różnych obszarów, aby zminimalizować konieczność podróżowania. Facylituję warsztaty projektowe, warsztaty strategiczne, warsztaty z komunikacji, warsztaty zarządzania zmianą i warsztaty usprawniające współpracę w zespole i inne zagadnienia, w ramach których zespół ma wypracować wspólnie uzgodniony efekt. Jako trenerka i facylitatorka wykorzystuję narzędzia dramy stosowanej i techniki kreatywnej które wspierają proces edukacyjny.

Oferta facylitacji

Facylitacja, warsztaty z zastosowaniem facylitacji są stosowane wówczas, kiedy organizacja, zespół, grupa potrzebuje wypracować wspólnie określony efekt (może być to produkt, usługa, decyzja, zakres projektu, cele, strategię działania, misję i wizję i wiele innych). Facylituję, także w formie online: warsztaty projektowe, warsztaty strategiczne, warsztaty z komunikacji, warsztaty zarządzania zmianą i warsztaty usprawniające współpracę w zespole.

Warsztaty facylitowane

Warsztat facylitowany to taka forma pracy z grupą, podczas której zespół wspólnie pracuje nad określonym wcześniej efektem ( produktem, usługą, decyzją, zakresem projektu itp.). Facylitacja polega na dobraniu przez facylitatora i zastosowaniu takich technik pracy z grupą, aby zamierzony efekt został osiągnięty angażując wszystkich uczestników warsztatu i w założonym czasie. Czas trwania warsztatu to od 3 godzin do 3 dni - wszystko zależy od celu i zasobów uczestników. Facylitacja może się tez odbywać w formie facylitacji online za pomocą dostępnych platform.

Techniki facylitacji

W zależności od zdefiniowanego celu i efektu warsztatu z użyciem facylitacji, facylitator może zaproponować zleceniodawcy różne techniki pracy z grupą. Techniki te będą także dopasowane do możliwości czasowych uczestników i ich liczebności oraz złożoności problemu. Mogą to być techniki związane z ustalaniem działań i celów, techniki rozwiązywania problemów czy techniki generujące pomysły i rozwiązania.

Proces facylitacji

Podczas procesu facylitacji, facylitator skupia się na dynamice procesu grupowego, relacjach panujących w zespole oraz na technikach służących do wypracowania uzgodnionego efektu, które mają być użyte podczas warsztatu z zastosowaniem facylitacji. Głównym narzędziem pracy facylitatora jest zadawanie pytań i podsumowywanie, dbanie o zapisywanie efektów pracy, o równorzędny udział wszystkich uczestników warsztatu i o atmosferę pracy.Facylitator jest skupiony na osiągnięciu celu warsztatu na każdym jego etapie i dba o to, żeby uczestnicy byli również na tym skoncentrowani. Facylitator obserwuje relacje miedzy uczestnikami i aktywnie reaguje, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Chcesz zyskać czas i zobaczyć super efekty? Poznaj moc facylitacji! Zastosuję narzędzia i wskażę kierunki działania dla menadżerów i zespołów, które:
• poprawią komunikację,
• usprawnią zarządzanie projektami,
• nauczą rozwiązywania wewnętrznych konfliktów i problemów,
• wzmocnią współpracę w zespole,
• przyspieszą procesy i decyzje,
• a w konsekwencji przełożą się na zyski Twojej firmy.

W zależności od potrzeb organizacji czy zespołu oferuję wsparcie w przeprowadzeniu:
Warsztat - zarządzanie zmianą
Określanie wizji, analiza czynników wspierających i hamujących zmianę, planowanie działań i kierunków komunikacji, angażowanie agentów zmiany, i wiele innych, w zależności od potrzeb organizacji.
Wybrane metody facylitacji:
Open Space Technology (Technologia Otwartej Przestrzeni) → przeznaczona dla dużych grup (od 30 osób w wzwyż);
GROW (cel, stan obecny, opcje, działania) → metoda zbliżona do coachingu grupowego, przeznaczona zarówno dla małych, jak i dużych grup;
ORID (cel, refleksja, interpretacja, decyzja) → metoda stosowana podczas sesji lessons learned, przeznaczona zarówno dla małych, jak i dużych grup;
World Cafe → metoda umożliwiająca wymianę doświadczeń i opinii, przeznaczona dla grup od 15 osób w wzwyż

Przykładowe procesy facylitacji:
Usprawnianie komunikacji: Wypracowanie rozwiązań optymalizacji komunikacji w jednostkach terenowych departamentu IT, PKO Bank Polski - warsztaty prowadzone metodą OPEN SPACE TECHNOLOGY
Wdrażanie zmiany: Adaptacja organizacji w fabryce BSH w Łodzi do wymagań koncernowych - grupa docelowa: top management obszaru produktowego, dyrektorzy fabryk, kierownicy działów - BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. - warsztaty prowadzone metodą GROW i ORID.
Usprawnianie komunikacji i współpracy: Cykl warsztatów dla kadry managerskiej firmy Adampol SA - warsztaty z wykorzystaniem analizy SWOT, design thinking, twórczych metod rozwiązywania problemów.
Wypracowanie działań korygujących: Cykl spotkań z pracowniami, podsumowujących wyniki badania satysfakcji pracowników firmy Coats Polska - warsztaty z wykorzystaniem metody strategicznego planowania działań.
Optymalizacja organizacji i prowadzenia projektu: Masterplan-Workshop, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego - spotkanie prowadzone z zastosowaniem narzędzi pracy grupowej - wymiany opinii i grupowego podejmowania decyzji.

MARKI, KTÓRE SKORZYSTAŁY Z PROCESU FACYLITACJI

Zastosowanie facylitacji daje możliwość usłyszenia opinii pracowników, wypracowania angażujących rozwiązań, omówienia ważnych tematów dla organizacji z uwzględnieniem zdania wszystkich uczestników. Dzięki użyciu facylitacji usprawniamy współpracę w organizacji i zwiększamy motywację.
 • logo adampol
 • logo little chef
 • logo fundacji samodzielność od kuchni
 • logo firmy barry callebaut
 • logo bloom partners
 • logo coats
 • logo azymut consulting
 • logo wszechnicy uniwersytetu jagiellońskiego
 • logo international trainers and facilitators federation
 • logo 11muz

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE FACYLITACJI

Jestem facylitatorką z kilkunastoletnią praktyką pracy z zespołami. Uwielbiam facylitację, w tym facylitację online, ponieważ dzięki jej narzędziom zespoły przekonują się, jak wiele mają dobrych pomysłów i jak wspaniale potrafią ze sobą współpracować. Facylituję , także w formie online: warsztaty projektowe, warsztaty strategiczne, warsztaty z komunikacji, warsztaty zarządzania zmianą i warsztaty usprawniające współpracę w zespole.
Przez kilkanaście lat byłam zawodowo związana z międzynarodową firmą produkcyjną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stanowiskach specjalistycznych i menadżerskich w kraju i zagranicą (Niemcy, Stany Zjednoczone). Moja ścieżka zawodowa ukształtowała się wokół tematów związanych z ciągłym doskonaleniem, rozwojem organizacji, optymalizacją procesów biznesowych, zarządzaniem zmianą oraz zarządzaniem projektami. Od dwóch lat pracuję jako trener freelancer dla klientów z różnorodnych branż i regionów Polski. Łącznie spędziłam na sali szkoleniowej ok. 2500 godzin facylitując spotkania i procesy oraz szkoląc pracowników.
 

NAPISZ DO MNIE

Jeśli chcesz więcej wiedzieć o tym, kim jest facylitator, na czym polega praca facylitatora/facylitatorki, czym jest facylitacja, zapraszam do kontaktu. Jeśli interesują Cię warsztaty i facylitacja dla firm (warsztaty projektowe, warsztaty strategiczne, warsztaty z komunikacji, warsztaty zarządzania zmianą i warsztaty usprawniające współpracę w zespole) skorzystaj z formularza kontaktowego. A może szkolenia z przywództwa, zarządzania zmianą, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów? Napisz do mnie!

  Twoje dane osobowe, kliknij aby sprawdzić w jakim celu je przetwarzam

  Klauzula informacyjna
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu. Administratorem danych jest Sunday Morning Doradztwo Personalne Aleksandra Bukowska z siedzibą w Łodzi, ul. Bałtycka 32b/22. Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04),do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności. Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług lub kontakt z Państwem. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  Państwa zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe do Administratora Państwa danych osobowych są takie jak na wstępie, dodatkowo można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy pod adresem https://abukowska.pl